Regulamin

1. Zapisy na warsztaty i sesje.
1.1. Zapisy następują za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na dole strony wydarzenia. Po wysłaniu formularza dostaną Państwo maila zwrotnego z danymi do opłaty (w przypadku braku odpowiedzi, proszę sprawdzić folder “spam”).
1.2. Jeśli na stronie nie ma formularza zgłoszeniowego, oznacza to, że limit miejsc został wyczerpany.
2. Płatność.
2.1. Potwierdzeniem uczestnictwa oraz gwarancją miejsca na warsztatach i sesjach jest wniesienie opłaty. Połowa ceny (50% podanej kwoty brutto) stanowi zadatek na poczet warsztatów. W przypadku nieopłacenia całości, w celu rezerwacji miejsca wymagany jest zadatek wpłacony na konto bankowe w wysokości 50 % ceny.
2.2. Opłatę (zadatek lub całość) należy uregulować w terminie do 3 dni od daty wysłania zgłoszenia. Cała kwota musi być uregulowana w terminie do 10 dni od daty wysłania zgłoszenia.
2.3. W przypadku braku opłaty w wyżej wymienionym terminie (terminach), osoba zostaje skreślona z listy uczestników. 
2.4. W przypadku zapisu na wydarzenie w terminie poniżej 14 dni od planowanej daty jego rozpoczęcia gwarancją miejsca jest opłata całości ceny w dniu wysłania formularza zgłoszeniowego oraz wysłanie potwierdzenia dokonania opłaty na adres mailowy tomek@studiohustawka.pl 
2.5. Zadatek jest bezzwrotny. Pozostała kwota w wysokości 50 % ceny w przypadku wniesienia opłaty zostanie zwrócona uczestnikowi, jeśli poinformuje on drogą mailową Organizatora o niemożliwości uczestniczenia w warsztatach w terminie do 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia warsztatów lub sesji.
2.6. Kaucja za udział w sesji zdjęciowej “Nocny Maraton Fotograficzny” wnoszona przez modelkę i wizażystkę jest zwrotna przelewem bankowym na konto, z którego została dokonana opłata, tylko w przypadku obecności i uczestnictwa modelki i/lub wizażystki na sesji zdjęciowej. W przypadku nie stawienia się modelki lub wizażystki na sesję zdjęciową kaucja nie podlega zwrotowi.
3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów lub sesji. Uczestnicy zostaną o tym poinformowano drogą mailową. W tym przypadku Organizator zwraca uczestnikom całość wniesionej opłaty.
Scroll to Top