Regulamin

§1 Zapisy na warsztaty i sesje
1.1. Zapisy następują za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na dole strony wydarzenia. Po wysłaniu formularza dostaną Państwo maila zwrotnego z danymi do opłaty (w przypadku braku odpowiedzi, proszę sprawdzić folder “spam”).
1.2. Jeśli na stronie nie ma formularza zgłoszeniowego, oznacza to, że limit miejsc został wyczerpany.
1.3 Warunkiem udziału warsztatach jest ukończenie 18 roku życia.
1.4 Osoby które ukończyły 16 rok życia mogą wziąć udział w warsztatach po dostarczeniu pisemnej zgody prawnego opiekuna. (Kliknij tutaj aby pobrać wzór)
1.5 Istnieje możliwość dokonywania działań korygujących, modyfikacji i dopasowania usług na korzyść kursanta bez jego informacji. Przy znaczących zmianach kursant zostanie poinformowany.
§2 Płatność
2.1. Potwierdzeniem uczestnictwa oraz gwarancją miejsca na warsztatach i sesjach jest wniesienie opłaty. Połowa ceny (50% podanej kwoty brutto) stanowi zadatek na poczet warsztatów. W przypadku nieopłacenia całości, w celu rezerwacji miejsca wymagany jest zadatek wpłacony na konto bankowe w wysokości 50 % ceny.
2.2. Opłatę (zadatek lub całość) należy uregulować w terminie do 3 dni od daty wysłania zgłoszenia. Cała kwota musi być uregulowana w terminie do 10 dni od daty wysłania zgłoszenia.
2.3. W przypadku braku opłaty w wyżej wymienionym terminie (terminach), osoba zostaje skreślona z listy uczestników. 
2.4. W przypadku zapisu na wydarzenie w terminie poniżej 14 dni od planowanej daty jego rozpoczęcia gwarancją miejsca jest opłata całości ceny w dniu wysłania formularza zgłoszeniowego oraz wysłanie potwierdzenia dokonania opłaty na adres mailowy wiktor@studiohustawka.pl 
2.5. Zadatek jest bezzwrotny. Pozostała kwota w wysokości 50 % ceny w przypadku wniesienia opłaty zostanie zwrócona uczestnikowi, jeśli poinformuje on drogą mailową Organizatora o niemożliwości uczestniczenia w warsztatach w terminie do 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia warsztatów lub sesji.
2.6. Kaucja za udział w sesji zdjęciowej “Nocny Maraton Fotograficzny” wnoszona przez modelkę i wizażystkę jest zwrotna przelewem bankowym na konto, z którego została dokonana opłata, tylko w przypadku obecności i uczestnictwa modelki i/lub wizażystki na sesji zdjęciowej. W przypadku nie stawienia się modelki lub wizażystki na sesję zdjęciową kaucja nie podlega zwrotowi.
§3 Postanowienia ogólne
3.1.  Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów lub sesji. Uczestnicy zostaną o tym poinformowano drogą mailową. W tym przypadku Organizator zwraca uczestnikom całość wniesionej opłaty.
§4 Reklamacje
4.1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji wykonywanych usług.
4.2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać złożone na wypełnionym formularzu i przesłane drogą elektroniczną na adres wiktor@studiohustawka.pl lub za pośrednictwem poczty lub doręczona osobiście do biura firmy.
4.3. Formularz powinien zawierać:

a. Imię i nazwisko
b. Tytuł warsztatu
c. Data usługi
d. Numer dokumentu potwierdzenia płatność
f. Opis reklamacji

4.4.Organizator ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu maksymalnie do 21 dni roboczych.
4.5. Organizator ma prawo zwrócić się do składającego skargę lub reklamacje o dodatkowe pisemne wyjaśnienia.

§5. Promocje

5.1 Promocje nie łączą się z innymi kodami rabatowymi – rabaty nie sumują się.

 

Dane do przelewu:

Tomasz Hendzelek Services
ul. Złotej Wilgi,
03-984 Warszawa
Konto mBank:
24 1140 2004 0000 3102 7678 4241
Tytuł: Imię i nazwisko, nazwa oraz data warsztatów

Do pobrania:

Umowa Fotograf-Modelka (Kliknij aby pobrać)
Umowa uczestnictwa w warsztatach (Kliknij aby pobrać)
Zgoda opiekuna (Kliknij aby pobrać)

 

 

 

Scroll to Top